تگ : Google Pixel2 XL

موبایل و تبلت

بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۷

مگ وب
تا جایی که به تکنولوژی اسمارت فون ها یا گوشی‌های هوشمند مربوط است، ۲۰۱۷ سال جالبی به شمار می رود: سال نسبت تصویر ۱۸:۹، نمایشگر بسط یافته، ناپدید شدن قاب