تگ : گردشگر

اخبار مهم خبر

معافیت از مالیات برای سرمایه گذاران گردشگری

Hossein
معاون وزیر اقتصاد ایران گفته است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در بخش گردشگری ایران سرمایه‌گذاری ‌می‌کنند تا چند سال از دادن مالیات معاف خواهند بود.