تگ : کی روش

فوتبال

کی روش: شرایط تیم سوریه بزن زیرش و عجله کن بود

مگ وب
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از دیدار تیمش باتیم ملی فوتبال سوریه که در زمین نامناسب و پراز آب ورزشگاه تانکو عبدالرحمان شهرسرمبان ایالت نگری سمبیلان مالزی برگزار شد،

ورود

X

ثبت نام