تگ : کارشناس فروش

کسب و کار

نکات کلیدی یک مدیر فروش موفق

Ehsan
امروزه دیگر فقط تولید محصول با کیفیت کافی نیست بلکه برای فروش کالا نیاز به یک مدیر فروش موفق و تبلیغات مناسب همراه با کیفیت آن کالا است. در این