تگ : هدف

روانشناسی

چرا بیشتر مردم هدف‌گذاری نمی‌کنند؟

مگ وب
سوال خوبی است: اگر هدف‌جویی حالت خود به خود و اتوماتیک داشته باشد،چرا تنها شمار اندکی از مردم هدفهای روشن،مکتوب و قابل اندازه‌گیری دارند؟ این یکی از بزرگترین اسار زندگی
روانشناسی

اهمیت داشتن هدف در زندگی چقدر است؟

مگ وب
راه های مختلفی برای تعریف کردن موفقیت وجود دارد.بهترین تعریفی که من تاکنون در این خصوص دیده ام این است: موفقیت تحقق هدفهای ارزشمند است.