تگ : نوبل شیمی

علم و دانش

برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ معرفی شدند

مگ وب
جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۷ به تصمیم اعضای کمیته نوبل به دانشمندانی اختصاص پیدا کرد که تکنیک میکروسکوپ الکترونی کریو یا انجمادی را ابداع کرده‌اند.
اخبار مهم علم و دانش

برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۶ معرفی شدند

مگ وب
جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۶ به سه دانشمند اروپایی برای تحقیقاتشان درباره ساختارهای نانو و ساخت کوچکترین ماشین‌های جهان اختصاص پیدا کرد.