تگ : ناسا

هوا فضا

خورشید گرفتگی کامل ۳۰ مرداد ۹۶ را زنده ببینید

مگ وب
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، بخشی از اهالی زمین شاهد خورشیدگرفتگی کامل خواهند بود. به گفته محققان ناسا، خطی مورب به طول ۱۱۲ کیلومتر از ایالت اورگن تا جنوب ایالت