تگ : مصاحبه شغلی

روانشناسی

کاربرد زبان بدن در مصاحبه شغلی

Hossein
می‌دانیم تسلط بر مهارت‌های کلامی لازمه‌ی پیروزی در مصاحبه‌های شغلی است. پس چرا خیلی از آنهایی که بیان نافذ دارند و حتی با رزومه‌ی پر و پیمان دعوت به مصاحبه
روانشناسی کسب و کار

هنگام مصاحبه‌ شغلی از انجام دادن این کارها خودداری کنید!

مگ وب
جویندگان کار برای اینکه بتوانند به کاری که میخواهند برسند باید از مانع بزرگی به نام مصاحبه‌ شغلی عبور کنند.تقریبا میتوان گفت که ۹۰ درصد کار به همین مصاحبه‌ شغلی