• خانه
  • مرکز ملی فضای مجازی کشو

تگ : مرکز ملی فضای مجازی کشو

خبر فناوری

مسدود شدن خدمت جدید گوگل برای کسب و کارها در ایران

مگ وب
شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.