تگ : متاکریتیک

سینمای جهان

۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۷ به انتخاب متاکریتیک

مگ وب
در فاصله کمتر در دو هفته تا پایان سال ۲۰۱۷ و در حالی که فصل جوایز سینمایی به روزهای گرم خود رسیده، مرور ۱۰ فیلم برتر سال بر اساس نقدهای