تگ : لندن

دانستنی ها سرگرمی

گرانترین شهرهای اروپا برای زندگی کدامند؟

hassan
گرانترین شهرهای اروپا که در آنجا مخارج زیادی از نظر تفریحی،خرید و فروش،درآمد،حمل و نقل و …. بیشترین خرج را دارد را بشناسید.