تگ : فواید قهوه

جالب و خواندنی سلامت

مصرف قهوه برای سلامت قلب مفید است

مگ وب
مصرف قهوه برای سلامت قلب مفید است؛ طبق تحقیقات اخیر محققان، نوشیدن قهوه هیچ ارتباطی با به خطر افتادن سلامت قلب ندارد.هیچ گونه مدارکی دال بر اینکه مصرف بالای قهوه