تگ : فناوری های جنگی

خبر فناوری

آمریکا به دنبال جنگ لیزری با کره شمالی

مگ وب
با افزایش ترس واشنگتن و متحدانش از آزمایش های موشکی کره شمالی، رسانه های آمریکایی مدعی شدند که ایالات متحدده با استفاده از تسلیحات لیزری توان مقابله با موشک های