تگ : فضانورد

هوا فضا

مسن ترین فضانورد زن آمریکایی راهی ایستگاه بین المللی شد

مگ وب
پگی ویتسون فضانورد رکورددار آمریکایی برای سومین ماموریت در ایستگاه بین المللی فضایی راهی مدار زمین شده و امیدوار است در این سفر یک رکورد تازه ثبت کند.