تگ : فرمت‌های برداری

آموزش های کامپیوتر

فرمت های مختلف تصاویر را بشناسید

مگ وب
شاید در نگاه اول تصاویر دیجیتال سابقه‌‌ چندانی نداشته باشند، اما در واقعیت این‌طور نیست. با این‌که نخستین دوربین دیجیتال سال ۱۹۷۵ تولید شد، اما این دوربین نخستین تصویر دیجیتال