• خانه
  • عادت های موفق‌ترین کارآفرینان

تگ : عادت های موفق‌ترین کارآفرینان

کسب و کار

عادت های روزانه موفق‌ترین کارآفرینان جهان

مگ وب
مدیرعامل شرکت اپل، تیم کوک، هر روز ساعت۴:۰ ایمیل های شرکتش را بررسی و ارسال می کند و بعد از آن به سالن ورزش سر می زند. او یکی از

ورود

X

ثبت نام