تگ : عادت های بد

روانشناسی

علت تاخیر داشتن همیشگی برخی از آدم ها چیست؟

مگ وب
برخی از انسان ها هستند که در بیش از ۹۰ درصد مسائل زندگی با تاخیر به کارها می رسند. علت چیست؟ مساله همیشه بی‌ادبی یا شلختگی ذهنی نیست، ممکن است بسیار
جالب و خواندنی روانشناسی

عادت های مضری که مانع موفقیت شما می شوند

مگ وب
همه ما در طول روز کارهای ریز و درشتی را انجام میدهیم که ممکن است ناخواسته بر روی روند زندگیمان تاثیر گذار باشد! اگر هدفتان داشتن یک زندگی ایده آل