تگ : ضرب المثل های قدیمی

ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی

مگ وب
ضرب المثل های شیرین فارسی را که برای هر کسی میگوید اگر هم معنی ناخوشایندی داشته باشد اما نوایی دلپذیر دارند! امثال و حکم ما فارسی زبانان پر است از