تگ : شیشه های ضدشکستگی

فناوری

دیگر نگران شکسته شدن شیشه گوشی خود نباشید!

مگ وب
محققان موفق به تولید شیشه‌ای شده اند که بعد از شکسته شدن می‌توان آن را با فشار دادن به یکدیگر به حالت عادی بازگرداند، اختراعی که به خصوص صاحبان تلفن