تگ : شرایط دریافت دسته چک

خبر

شرایط جدید دریافت دسته‌ چک از بانک

مگ وب
بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته‌ چک را اعلام کرد که بر این اساس، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولان موضوع ماده