تگ : سازمان سنجش

اخبار مهم

سوابق تحصیلی در کنکور ۹۶ چقدر است؟

مگ وب
سوابق تحصیلی یکی از بزرگترین دغدغه های اکثر دانش آموزان کنکوری شده است به طوری که این مبحث تبدیل به یک مبحث گنگ شده است و هر کس یک نظر