تگ : زلزله تهران

دانستنی ها

در هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

مگ وب
تجربه نشان داده، با وقوع زلزله، در صورت رعایت نکردن جوانب احتیاط، گاهی آسیب های هنگام پناه گرفتن در محیطی امن از صدمات زلزله بیشتر می شود.