تگ : رگ خواب

سینمای ایران

لیست ۱۰ فیلم ایرانی برای معرفی به اسکار ۲۰۱۸ منتشر شد

مگ وب
هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی فهرست کوتاه ده فیلمی را که برای بررسی بیشتر در نظر گرفته است، اعلام کرد.

ورود

X

ثبت نام