تگ : ربات پیتزاپز

فناوری کسب و کار

استارتاپ پیتزایی با همکاری ربات‌ها

مگ وب
یک استارتاپ در آمریکا با استفاده از ربات‌ و خودروی ون پیتزا تولید می‌کند و با قیمتی رقابتی موفق به پرآوازه کردن نام خود شده است.

ورود

X

ثبت نام