تگ : دلایل هدف نداشتن

روانشناسی

چرا بیشتر مردم هدف‌گذاری نمی‌کنند؟

مگ وب
سوال خوبی است: اگر هدف‌جویی حالت خود به خود و اتوماتیک داشته باشد،چرا تنها شمار اندکی از مردم هدفهای روشن،مکتوب و قابل اندازه‌گیری دارند؟ این یکی از بزرگترین اسار زندگی