• خانه
  • دسترسی به محتوای سالم در اینترنت

تگ : دسترسی به محتوای سالم در اینترنت

جالب و خواندنی روانشناسی

راهکارهایی برای نظارت بر فرزندان در فضای مجازی

مگ وب
بی‌شک دغدغه‌‌ی هر پدر و مادری در هنگام استفاده‌ی فرزندشان از اینترنت، دسترسی به محتوای سالم و متناسب با سن او است. چگونه از کودکانمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟

ورود

X

ثبت نام