تگ : جنگ تجاری چین و آمریکا

سیاسی

آمادگی چین برای جنگی تمام عیار تجاری با ایالات متحده آمریکا

Hossein
چین اعلام کرد که از جنگ تجاری با هیچ کشوری حتی آمریکا استقبال نمی کند، اما در صورتی که کشوری مایل به انجام این کار باشد پکن برای چنین رویارویی