• خانه
  • تکنیک های هدف گذاری

تگ : تکنیک های هدف گذاری

روانشناسی

اهمیت داشتن هدف در زندگی چقدر است؟

مگ وب
راه های مختلفی برای تعریف کردن موفقیت وجود دارد.بهترین تعریفی که من تاکنون در این خصوص دیده ام این است: موفقیت تحقق هدفهای ارزشمند است.

ورود

X

ثبت نام