تگ : توسعه سرویس وب

خبر علم و دانش فناوری هوا فضا

مدیر آمازون به دنبال توسعه اینترت در فضا است

مگ وب
جف بزوس مؤسس و مدیر اجرایی آمازون به جد دنبال توسعه اینترت در فضا است.در ماه های اخیر شرکت های بزرگ تکنولژی به شدت به دنبال کارهای بزرگ هستند.