• خانه
  • تغییر فرمت ساعت ویندوز

تگ : تغییر فرمت ساعت ویندوز

آموزش های کامپیوتر

۲۴ ساعته کردن ساعت ویندوز

مگ وب
حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از تعویض ویندوز خود فرمت ساعت آن تغییر کند. معمولا در حالت دیفالت فرمت ساعت ویندوزهای مایکروسافت به صورت ۱۲ ساعته