تگ : بریتانیا

سیاسی

آمادگی بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران

Hossein
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا از لزوم همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس در برابر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران سخن گفته است.

ورود

X

ثبت نام