تگ : بریتانیا

سیاسی

آمادگی بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران

Hossein
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا از لزوم همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس در برابر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران سخن گفته است.