تگ : برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷

علم و دانش

برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ معرفی شدند

مگ وب
جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۷ به تصمیم اعضای کمیته نوبل به دانشمندانی اختصاص پیدا کرد که تکنیک میکروسکوپ الکترونی کریو یا انجمادی را ابداع کرده‌اند.