تگ : بررسی خودارضایی

سلامت

خودارضایی؛ بررسی،علل و راهکارهایی برای درمان

مگ وب
خودارضایی؛ بررسی،علل و راهکارهایی برای درمان؛ خودارضایی یا استمناع یا (masturbating) متاسفانه در میان جوانان و نوجوانان به یک عادت تبدیل شده است و درباره ی آن دیدگاه های مختلفی

ورود

X

ثبت نام