تگ : باتری لب تاپ

آموزش های کامپیوتر

بررسی سالم بودن باتری لپ‌تاپ

مگ وب
باتری لپ‌تاپ‌ها عمر دائمی ندارند. اما می‌توان با بررسی و نظارت بر روی سلامت‌ها در افزایش طول عمر آن‌ها کوشید. با استفاده از ترفندی ساده در محیط ویندوز می‌توانید از