تگ : امتحان نهایی

اخبار مهم

هر آنچه که باید درباره ی ترمیم معدل امتحان نهایی بدانید

مگ وب
در پست میزان اهمیت سوابق تحصیلی در کنکور صحبت کردیم که نمرات امتحان نهایی تاثیر ویژه ای در آزمون سراسری شما خواهد داشت.حال اگر به هر دلیل نمرات خوبی از