تگ : اضطراب

سلامت ورزش

رابطه ورزش‌های استقامتی با کاهش استرس

مگ وب
مطالعات اخیر نشان داده است افرادی که ورزش‌های استقامتی انجام می‌دهند کمتر از دیگران دچار اضطراب و نگرانی می‌شوند.
روانشناسی

راهکارهای موثر برای کاهش اضطراب امتحان

مگ وب
 اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که خود کم انگاری و تردید در مورد توانائیهای فرد را به همراه دارد و اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس
سلامت

بهترین خوراکی ها برای کاهش افسردگی کدام اند؟

مگ وب
همواره تغذیه در اکثر فعالیت های بدنی تاثیرگذار بوده است. خوردن خوراکی های مختلف تاثیرهای متفاوتی در مزاج انسان ها میگذارد.باید بدانید که خوردن خوراکی های مختلف تاثیر زیادی در