تگ : اخبار علمی

دانستنی ها علم و دانش

پنج سال گذشته گرم‌ترین سال های ثبت شده بودند

مگ وب
اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم ترین سال های ثبت شده بوده اند. به علاوه نویسندگان این گزارش می گویند که