تگ : آموزش رمز گذاری روی فایل

آموزش های کامپیوتر

آموزش رمز گذاری روی فایل ZIP و RAR

مگ وب
آیا تا به حال خواسته اید که یک فایل زیپ فایل ZIP یا RAR را کرده اید کاملا اختصاصی کنید؟ برای این کار معمولا از رمزگذاری رو فایل استفاده میکنند.در