سینمای ایران

مستند زندگی خالق ((ارباب حلقه ها))

ارباب حلقه ها

مستند زندگی خالق ارباب حلقه ها : جیمز استرانگ فیلم مستند ((زمین میانه)) را درباره زندگی ((جی.آر.آر.تالکین)) خالق ارباب حلقه ها کارگردانی میکند.

جیمز استرانگ فیلم مستند ((زمین میانه)) را درباره زندگی ((جی.آر.آر.تالکین)) خالق ارباب حلقه ها کارگردانی میکند.

فیلمنامه این مستند را ((آنگوس فلچر)) پس از تحقیقی ۶ساله در منابع آرشیوی و مصاحبه های فردی نوشته است.

این فیلم زندگی تالکین از دوران جوانی را مورد بررسی قرار میدهد و از جنگ جهانی اول وقتی او مرد جوانی بود که برای جنگ به خارج از مرزهای کشور فرستاده شد، روایت میشود.

منبع : مگ وب

ارباب حلقه ها

پیام بگذارید

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.