ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های شیرین فارسی

ضرب المثل های حرف « و »

وای بباغی که کلیدش از چوب مو باشه !
وای به خونی که یکشب از میونش بگذره !
وای به کاری که نسازد خدا !
وای به مرگی که مرده شو هم عزا بگیره !
وای به وقتی که بگندد نمک !
وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه !
وای بوقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه !
وعده سر خرمن دادن !
وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه !
وقت مواجب سرهنگه، وقت کار کردن سربازه !
وقتی که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟!
وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !

پیام بگذارید

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ورود

X

ثبت نام